Vilka är vi som arbetar på Trygga Barnen?

Olivia Trygg Larsen Generalsekreterare   olivia.trygg@tryggabarnen.org

Olivia Trygg Larsen
Generalsekreterare
olivia.trygg@tryggabarnen.org

Cecilia Beronius Haake Projektledare Trygga Hjältar   cecilia.beronius@tryggabarnen.org

Cecilia Beronius Haake
Projektledare Trygga Hjältar
cecilia.beronius@tryggabarnen.org

Sofie Gejler Tf. Verksamhetschef  sofie.gejler@tryggabarnen.org

Sofie Gejler
Tf. Verksamhetschef
sofie.gejler@tryggabarnen.org

Coco Rosenfeld Barn- och ungdomsansvarig  coco.rosenfeld@tryggabarnen.org

Coco Rosenfeld
Barn- och ungdomsansvarig
coco.rosenfeld@tryggabarnen.org

Elina Lundberg Barn-och ungdomssamordnare  elina.lundberg@tryggabarnen.org

Elina Lundberg
Barn-och ungdomssamordnare
elina.lundberg@tryggabarnen.org