bild utbildning trygga hjältar högupplöst .jpg

Trygga Hjältar - för barns rätt till en trygg uppväxt!

Endast ett fåtal procent av alla de barn som lever i hem med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa fångas upp och får stöd från samhället. Det vill vi ändra på.

På Trygga Barnen kommer vi dagligen i kontakt med barn och unga från hela landet som inte vet vart de ska vända sig när de är oroliga för att någon vuxen i deras närhet har problem med alkohol, droger eller mår psykiskt dåligt. Trots att de allra flesta kommuner i Sverige uppger att de erbjuder någon form av stödverksamhet eller stödsamtal för barn i dessa situationer. Vi insåg att det största problemet inte är att stödet inte finns, det verkliga problemet är att barn och unga inte hittar dit.

Vad är Trygga Hjältar?

Trygga Hjältar är ett rikstäckande nätverk av eldsjälar som tillsammans verkar för att fler barn och unga i hela landet ska ska få möjlighet till det stöd de har rätt till. De föreläser i skolorna för att komma i kontakt med barn och unga och är den saknade länken mellan barn, stödverksamheter och myndigheter. Det ska gå att kontakta "sin" Trygga Hjälte direkt genom Instagram och Snapchat. Målet är att kunna slussa barn och ungdomar vidare till det stöd som passar dennes situation.

En Trygg Hjälte arbetar också aktivt med att sprida information i sin kommun i syfte att nå ut till fler barn och förmedla hopp om att det finns hjälp att få. De vill gärna samverka med fler lokala aktörer både inom kommun, landsting och ideell sektor för att få så stor effekt som möjligt.

För mer info om var vilka våra befintliga Hjältar är och var de befinner sig, tryck här.

Vill du ha mer info om projektet eller vara med och bidra på något sätt mejla till kontakt@tryggabarnen.org

Tack till

Kavlifonden och H.M. Drottning Silvias Stiftelse- Care About The Children som gör det möjligt för oss att driva vårt rikstäckande projekt Trygga Hjältar!