bild utbildning trygga hjältar högupplöst .jpg

Trygga Hjältar - för barns rätt till en trygg uppväxt!

Endast ett fåtal procent av alla de barn som lever i hem med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa fångas upp och får stöd från samhället. Det vill vi ändra på.

På Trygga Barnen kommer vi dagligen i kontakt med barn och unga från hela landet som inte vet vart de ska vända sig när de är oroliga för att någon vuxen i deras närhet har problem med alkohol, droger eller mår psykiskt dåligt. Trots att de allra flesta kommuner i Sverige uppger att de erbjuder någon form av stödverksamhet eller stödsamtal för barn i dessa situationer. Vi insåg att det största problemet inte är att stödet inte finns, det verkliga problemet är att barn och unga inte hittar dit.

Vad är Trygga Hjältar?

Foto 2019-04-16 14 55 07 (3).jpg

Trygga Hjältar är ett rikstäckande nätverk av eldsjälar som tillsammans verkar för att fler barn och unga i hela landet ska få möjlighet till det stöd de har rätt till. Hjältarna jobbar uppsökande för att komma i kontakt med barn och unga lokalt med bl.a. skolföreläsningar och övrig informationsspridning. En Trygg Hjälte är länken mellan barn, stödverksamhet och myndighet.

Alla Hjältar har sin egen Instagram och Snapchat där barn och unga lokalt kan höra av sig anonymt för stöd. Där får barnen hjälp och slussas vidare till det stöd som passar dennes situation.

En Trygg Hjälte arbetar också aktivt med att sprida information och tabun kring problematiken i syfte att få fler barn att våga be om hjälp. Våra Hjältar letar alltid efter lokala samarbetspartners som vill vara med och stötta barn och unga lokalt eller på andra sätt vill stötta Hjältens arbete för barnens rätt.

Vill du komma i kontakt någon av våra Hjältar? Kika in här!

Vill du ha mer information om projektet eller vara med och bidra?
Kontakta projektledaren: cecilia.beronius@tryggabarnen.org

Tack till

Kavlifonden och H.M. Drottning Silvias Stiftelse- Care About The Children som gör det möjligt för oss att driva vårt rikstäckande projekt Trygga Hjältar!