Styrelsen

Agneta Trygg – ordförande
Grundare av Stiftelsen Trygga Barnen och nu precis startat Trygga Vuxna. Entreprenör och egen företagare. Ladies Bureau AB, Inhouse AB och Summit AB är tre företag som hon är grundare till och nu sålt. Även under en lång period varit anställd på Hans Brindfors Annonsbyrå numera Lowe Brindfors. Agneta sitter med i Entreprenörsskapsforums styrgrupp.
E-post: agneta.trygg@tryggabarnen.org

Olivia Trygg – ledamot
Utvecklings- och påverkansansvarig, medgrundare av Trygga Barnen. Utbildad i personligt ledarskap och diplomerad företagsledare. Har tidigare erfarenhet som lärarvikarie. Suttit med i styrelsen för Stödgruppledare Föreningen Sverige mellan år 2013-2015. Olivia är just nu ledamot i Föreningen orosanmälan.se styrelse.

Emma Pernald – suppleant
Jobbar idag som CMO på Polar Music Prize. Emma har en gedigen bakgrund inom reklam och kommunikation, med nära 12 år som konsult på byrå. Emma har varit med sedan dagen då fröet till Trygga Barnen såddes och har sedan dess varit en del av Trygga barnen. Emma har en Fil.mag i Media och kommunikation, samt en Fil. Kand i Ekonomi. Emma sitter även som styrelseledamot och som Vice ordförande i Save the Orangutang.

Charlotte Frisack Brodin - styrelseledamot
Advokat och arbetar uteslutande för unga klienter. Hon är särskilt inriktad på straffrätt och har stor erfarenhet av biträde till brottsutsatta barn och ungdomar. Charlotte har en bakgrund som hovrättsassessor och har tidigare arbetat som domare vid Stockholms tingsrätt och även som åklagare. Hon är utbildad vid Lunds Universitet och tog sin jur. kand. 1994.

Charlotte Skoglund - styrelseledamot
Är överläkare på Cereb, en mottagning i Stockholm som är specialiserad på neuropsykiatriska utredningar av ADHD och autismspektrumproblematik hos barn, ungdomar och vuxna. Hon är specialist i allmänmedicin och psykiatri. Charlotte har tidigare arbetat många år på Maria Ungdom i Stockholm där hon varit med och drivit Livsstilsmottagningen, en mottagning för tidig upptäckt och prevention av skadligt bruk av alkohol och narkotika hos unga mellan 18-26 år. Charlotte är forskare på Karolinska Institutet och hennes forskningsområde rör samsjukligheten mellan ADHD, beroendeproblematik och emotionell instabilitet, med fokus på bakomliggande gemensamma miljömässiga och ärftliga riskfaktorer samt de speciella utmaningar vi möter vid läkemedelsbehandling av personer där dessa båda tillstånd samvarierar. Hon är en flitigt anlitad och uppskattad föreläsare i frågor som handlar om samsjuklighet hos ungdomar och unga vuxna.

Niclas Melin - styrelseledamot
Niclas arbetar inom kommunikation för reklambyrånätverket DDB. Han har varit med och byggt upp DDB Stockholm sedan starten 2004 och är idag ansvarig för DDB i Norden. Utöver detta har en även ett åtagande som styrelseledamot i Ronald McDonald Barnfond där han har suttit sedan 2007.   

Oskar Brobacke – suppleant
Jobbat inom hotell - & restaurang i snart 24 år. Egen sedan 2006. Började som ”nisse” på Villa Pauli under helgerna i högstadiet. Alltid haft ett enormt intresse för mat & dryck samt människor.
Jan 06 till feb -11 Ägare/VD Långängens Gård AB
Maj-07 till sep -10 Ägare/VD Bistro Rosenterrassen AB (Millesgården)
Maj-10 till feb -13 Ägare/VD Steninge Kök & Skafferi AB
Jan-13 till okt -14 Ägare Elfviks Herrgård AB
April-14 till Feb -16 Ägare/VD Pier 16 Hotell & restaurang AB
Juni-16 - Restaurangkonsult/VD Restaurang Cirkeln AB, Abf Stockholm.

Ida Trygg Andersson – suppleant
Managing Director Kinondo Kwetu (resort i Kenya)
Ida Trygg Andersson driver familjeföretaget Kinondo Kwetu Hotel i Kenya sedan 11 år tillbaks samt grundare till Kinondo Kwetu Trustfund som driver health clinic med Mödravård och skolprojekt i Kenya för över 38.000 barn och vuxna. 2014 startade hon Malaika Cotton/Fabrics that gossip som producerar textiler/inredning och daywear och arbetstillfällen i Kenya och exporterar till Europa. Har tidigare arbetat med Film/Musik & Reklam i Sverige och USA. Ida har studerat Art & Design vid Chelsea Collage of Art & Design & Ekonomi och Marknadsföring vid Stockholms Universitet.