Styrelsen

Charlotte Frisack Brodin - ordförande
Advokat och arbetar uteslutande för unga klienter. Hon är särskilt inriktad på straffrätt och har stor erfarenhet av biträde till brottsutsatta barn och ungdomar. Charlotte har en bakgrund som hovrättsassessor och har tidigare arbetat som domare vid Stockholms tingsrätt och även som åklagare. Hon är utbildad vid Lunds Universitet och tog sin jur. kand. 1994.

Agneta Trygg – styrelseledamot
Grundare av Stiftelsen Trygga Barnen och även startat Trygga Vuxna. Entreprenör och egen företagare. Ladies Bureau AB, Inhouse AB och Summit AB är tre företag som hon är grundare till och nu sålt. Även under en lång period varit anställd på Hans Brindfors Annonsbyrå numera Lowe Brindfors. Agneta sitter med i Entreprenörsskapsforums styrgrupp.
E-post: agneta.trygg@tryggabarnen.org

Olivia Trygg – styrelseledamot
Utvecklings- och påverkansansvarig, medgrundare av Trygga Barnen. Utbildad i personligt ledarskap och diplomerad företagsledare. Har tidigare erfarenhet som lärarvikarie. Suttit med i styrelsen för Stödgruppledare Föreningen Sverige mellan år 2013-2015. Olivia är just nu ledamot i Föreningen orosanmälan.se styrelse.
E-post: olivia.trygg

Emma Pernald – styrelseledamot
Emma jobbar idag som Senior Communicator på Nordea. Emma har en gedigen bakgrund inom marknad och kommunikation med nära 12 år som konsult på byrå och därefter som marknads- och kommunikationsdirektör på Polar music Price. Emma har varit med sedan dagen då fröet till Trygga Barnen såddes och är idag personal ansvarig på Trygga Barnen. Emma har en Fil.mag i Media och kommunikation, samt en Fil. Kand i Ekonomi. Emma sitter även som styrelseledamot och som Vice ordförande i Save the Orangutang.

Annica Smith- styrelseledamot
Annica är marknadschef och nordiskt ansvarig för content på Apollo Travel Group. Hon har en bakgrund från reklambyråer i Stockholm såsom Lowe Brindfors och Nord DDB där hon har varit kundansvarig för större globala varumärken. Annica är utbildad vid Lunds Universitet med en Master i ekonomi.

Isa Fredinger- styrelseledamot
Isa arbetar idag som auktoriserad revisor på KPMG med inriktning mot finansiella företag. Hon har en civilekonomexamen från Stockholms universitet samt fristående kurser i handelsrätt. Isa har tidigare varit ideellt engagerad inom ridsporten under många år med speciellt fokus på barn-och ungdomsverksamhet.

Oskar Brobacke – suppleant
Jobbat inom hotell - & restaurang i snart 24 år. Egen sedan 2006. Började som ”nisse” på Villa Pauli under helgerna i högstadiet. Alltid haft ett enormt intresse för mat & dryck samt människor.
Jan 06 till feb -11 Ägare/VD Långängens Gård AB
Maj-07 till sep -10 Ägare/VD Bistro Rosenterrassen AB (Millesgården)
Maj-10 till feb -13 Ägare/VD Steninge Kök & Skafferi AB
Jan-13 till okt -14 Ägare Elfviks Herrgård AB
April-14 till Feb -16 Ägare/VD Pier 16 Hotell & restaurang AB
Juni-16 - Restaurangkonsult/VD Restaurang Cirkeln AB, Abf Stockholm.

Ida Trygg Andersson – suppleant
Entreprenör och egen företagare, Ida arbetar i dagsläget inom marknadsföring, kommunikation och utvecklig  av Kinondo Kwetu hotel och Inredning och Day wear i egna företaget Malakit Cotton. Grundare och styrelseledamot i Kinondo Kwetu Trustfund med Kinondo Kwetu Clinic som 2017 tog emot 110 000 patientbesök för förlossningar, mödra- och barnavård, vaccinationer, hiv, tuberkulos, malaria m.m. Ida har tidigare arbetat inom media, reklam, reklmanfilm och film.