Trygga Barnen är en politiskt och religiöst oberoende stiftelse utan vinstintresse. Vårt syfte att stötta barn och unga som har en nära anhörig som har problem med alkohol, andra droger eller mår psykiskt dåligt. Vi informerar också om barns rätt som anhöriga och lyfter vår målgrupps röst i samhället. Vår vision är att alla barn får det stöd och den trygghet de har rätt till.

  • Trygga Barnen erbjuder gruppträffar, enskilda samtal och aktiviteter i Stockholm.
  • Trygga Barnen finns i 20 olika kommuner runt om i landet genom projektet Trygga Hjältar som fungerar som en länk mellan barn och myndigheter.
  • Trygga Barnen arbetar för att barns rätt till stöd och trygghet utan negativa konsekvenser av sin uppväxt.
  • Trygga Barnen är en barnrättsorganisation som utgår från FN:s barnkonvention.
  • Vi som jobbar på Trygga Barnen har egen erfarenhet av att vara anhörig till någon med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa.
  • Trygga Barnen verkar i sin samtid och utvecklas med den. Det betyder att de metoder och former som vi arbetar i ständigt förnyas för att ännu bättre uppnå vårt syfte.
  • Trygga Barnen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt de regler som gäller för stiftelser. Stiftelsens ekonomi revideras årligen av en auktoriserad revisor.
  • Vi som jobbar och är engagerade i Trygga Barnen har tystnadslöfte.
     

Bakgrund

Stiftelsen Trygga Barnen grundades av Agneta Trygg och hennes yngsta dotter, Olivia Trygg, våren 2010. Upprinnelsen till grundandet av Trygga Barnen var deras personliga erfarenheter av alkoholism i familjen, då Olivias pappa, Hans Trygg, blev allt sjukare. Till sist insåg Agneta att det inte bara är alkoholisten som behöver hjälp, utan även de anhöriga. När Agnetas dotter Olivia en dag ställde sig upp i sin klass och berättade att hon hade en pappa med alkoholproblem, fick hon genast respons. Många hörde av sig till henne och det visade sig att det var många fler än man kunnat tänka sig som bar på liknande erfarenheter.

Under 2010 påbörjades arbetet med att starta stiftelsen för att hjälpa andra barn och unga i samma situation som den Olivia levt i. Många vuxna, som till exempel nära anhöriga, vänner, arbetskamrater men även personal på dagis och skolor vågar inte ”se” vad dessa barn och unga bär inom sig. Det är inte bara de vuxna som behöver stöd utan även våra barn och unga. Ett av Trygga Barnens delmål är att få bort skammen– vi måste våga prata om det svåra. Olivias pappa gick tyvärr bort våren 2010 till följd av sitt beroende.

Idag är Olivia Trygg generalsekreterare för stiftelsen som har fyra fast anställda, tre timanställda och ett 20-tal volontärer. Agneta Trygg är ordförande i styrelsen.
 

Hur hittar barn och unga till oss?

För att barn och unga ska hitta till oss och till våra aktiviteter behöver vi synas och finnas där barnen finns. Det gör vi bland annat genom att föreläsa på skolor och berätta om våra egna bakgrunder, som barn i liknande situationer kan relatera till. Många unga hittar oss via sökning på Google eller i sociala medier. När det gäller de yngre barnen är det ofta en förälder, mor-, farförälder eller annan släkting som kontaktar inledningsvis oss.

Genom att synas i skolor kan vi också fånga upp barn och unga som behöver stöd. Vi har under 2014 varit ute på 73 föreläsningar både för barn och vuxna, i skolor, på socialkontor, vårdcentraler och på olika seminarium. Sammanlagt föreläste vi för 2 000 elever samt 1 500 vuxna som möter barn och unga i sin vardag, under 2014. Trygga Barnen erbjuder olika aktiviteter för att stötta barn och unga. Vi beskriver här kortfattat de olika stödaktiviteter vi har.
 

Trygga Barnens stödaktiviteter

Alla de aktiviteter vi erbjuder är utvecklade i nära dialog med vår målgrupp. Det är viktigt för oss att erbjuda stöd utefter de behov och önskningar som barn och unga själva uttrycker. Vi vill förmedla gemenskap, hopp och framtidstro och på det sättet bryta det sociala arvet. Vårt förhållningssätt bygger på medmänsklighet och vi erbjuder inte behandling. Alla dem som jobbar hos oss har egen erfarenhet av att växa upp i hem med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa. Vi är dock noga med att försäkra oss om att de som möter barn och unga i vår verksamhet har bearbetat sina erfarenheter genom professionell hjälp och idag mår bra och är trygga vuxna. Trygga Barnen utbildar och handleder våra anställda och volontärer internt. Vissa av oss har dessutom tidigare utbildning med sig.

Aktivitetsgrupper
Varje termin anordnar Trygga Barnen aktivitetsgrupper. Aktivitetsgrupperna är fördelade efter ålder: 8-12 år, 13-16 år eller 17-25 år. Gruppen träffas varje vecka under en termin. Syftet med grupperna är att barn och unga får uppleva gemenskap och få känna att de inte är ensamma i den problematik de lever i, dela med sig av upplevelser och utbyta erfarenheter samt få stöd i hur de kan hantera sin egen situation. Ett par gånger per termin gör gruppen någonting roligt tillsammans, som exempelvis bowling. Aktivitetsgrupperna är en pedagogisk metod som vi själva utvecklat, med Erstamodellen som grund.

Trygg Hand
En Trygg Hand är en kontaktperson, som barnet/ungdomen träffar regelbundet under en viss tid, i genomsnitt tio gånger under en termin eller ett år. Syftet med Trygg Hand är att kunna erbjuda ett individanpassat stöd i form av en medmänniska som barnet/ungdomen kan identifiera sig med. Med en Trygg Hand får man möjlighet att mötas och samtala under avslappnade former och göra aktiviteter tillsammans utefter önskemål. Ibland kan det kännas väldigt jobbigt att ensam åka iväg till en terapeut, socialkontoret eller ett polisförhör. En Trygg Hand kan finnas med under hela processen och stötta och backa barnet i dens rättigheter.

Trygga Högtider 
Trygga Barnen anordnar alternativ till de högtider som kan vara extra jobbiga för barn och unga i familjer med missbruk. Eventet äger rum några dagar innan ordinarie högtidsdag. Då ses vi och äter, umgås och firar. Det finns också alltid professionell hjälp på plats om någon skulle behöva prata med en terapeut.

Under Trygg Midsommar (2015) deltog ett 60-tal barn och deras anhöriga. På plats fanns hoppborg, tårtingredienser till att baka egna tårtor, glass- och sockervaddsmaskin, lunchbuffé, jordgubbar i mängder, blommor att binda kransar av, en professionell ansiktsmålare, lekledare, pysselbord och frågesport om barns rättigheter. Allt detta genomförs med hjälp av sponsorer och frivilliginsatser och innebär således inga kostnader för Trygga Barnen (förutom ordinarie personalkostnader under själva eventet). Eventen planeras och projektleds till största del av volontärer.

Trygg Hängbro
Sommaren 2014 inleddes en ny satsning, som innebär att vi erbjuder stödsamtal när skolans och kommunens stödverksamhet har sommarstängt. Vi fungerar som en hängbro den tid då många andra har stängt, under perioden 1 juli till 31 augusti. Trygg Hängbro finns tillgängligt via chatt, e-post och jourtelefon för barn och unga upp till 25 år. Genom Trygg Hängbro överstiger väntetiden för att få stöd aldrig sju dagar.

Telefon, e-post, chatt och kik
Vi finns tillgängliga per telefon och via e-post måndag till fredag 9-17. Sedan 2015 finns vi även tillgängliga via kik, tre kvällar per vecka. Kik sköts av volontärer, alla med egna erfarenheter av att växa upp i ett hem med missbruks- beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa och som bearbetat upplevelserna i terapi. Kik är ett anonymt gratisalternativ till sms, som alltfler barn och unga använder för att ta kontakt med oss. Vi nås via kik veckans alla dagar, året runt.

Terapeutportal
Vi har byggt upp en terapeutportal runt om i Stockholm. Vi vill se till att alla barn som behöver få hjälp kan få det. Därför går 100 kr av varje betalande barn tillbaka från terapeuten till Trygga Barnen som på så sätt kan hjälpa barn i familjer som inte har möjlighet att betala för terapeutstödet.

Föreläsningar
Vi föreläser för barn, ungdomar och för vuxna. De vuxna vi föreläser för är ofta lärare, socialsekreterare, kuratorer, chefer inom offentlig förvaltning eller chefer och anställda på företag. 


Vad säger barn och unga om oss?

Här är några av de kommentarer som aktivitetsgruppsdeltagare (13-15 år) lämnat i sin utvärderingen:

"Trygga Barnen har gett mig stöd och fått mig att känna mig mindre ensam. Gruppen har fått mig att inse att jag är värd mer än skiten som jag har stått ut med. Jag skulle säga att de [framtida aktivitetsgruppsdeltagare] kommer att må mycket bättre genom att prata om sina problem och att ingen kommer döma."

"I början så ville jag verkligen inte komma hit. Jag trodde inte att jag behövde det och ville inte dela med mig av mig själv. Jag var rädd. Men Trygga Barnen har bara gett mig bra saker under denna resa. Jag har lärt mig saker om mig själv och i allmänhet. Jag ångrar inte alls att jag gick hit."

"Trygga Barnen har fått mig att inte känna mig lika ensam och har fått mig att känna en väldig gemenskap. Jag har lärt mig att jag inte är ensam om mina känslor och att det är okej att känna hur man vill. Jag är jätteglad att jag började på Trygga Barnen. Det hjälper ens självkänsla och dom lyssnar och förstår (försöker alltid iaf). Alla är snälla och man får en bra gemenskap om man är positiv när man börjar."