child-1051288_1920 kopia 2.jpg

Trygga Barnen är en politiskt och religiöst oberoende stiftelse utan vinstintresse. Vårt syfte att stötta barn och unga som lever i eller har växt upp i en familj där någon har problem med alkohol, andra droger eller/eller mår psykiskt dåligt. Vi informerar också om barns rätt som anhöriga och lyfter vår målgrupps röst i samhället. Vår vision är att alla barn får det stöd och den trygghet de har rätt till.

  • Trygga Barnen erbjuder gruppträffar, enskilda samtal och aktiviteter i Stockholm.

  • Trygga Barnen arbetar just nu aktivt för att finnas runt om i hela landet genom projektet Trygga Hjältar som fungerar som en länk mellan barn och myndigheter.

  • Trygga Barnen arbetar för barns rätt till stöd och trygghet utan negativa konsekvenser av sin uppväxt.

  • Trygga Barnen är en barnrättsorganisation som utgår från FN:s barnkonvention.

  • Vi som jobbar i Trygga Barnens stödverksamhet har egna erfarenheter av att vara anhörig till någon med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa.

  • Trygga Barnen verkar i sin samtid och utvecklas med den. Det betyder att de metoder och former som vi arbetar i ständigt förnyas för att ännu bättre uppnå vårt syfte.

  • Trygga Barnen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt de regler som gäller för stiftelser. Stiftelsens ekonomi revideras årligen av en auktoriserad revisor.

  • Vi som jobbar och är engagerade i Trygga Barnen har tystnadslöfte.

Bakgrund

Stiftelsen Trygga Barnen grundades av Agneta Trygg och hennes yngsta dotter, Olivia Trygg, våren 2010. Upprinnelsen till grundandet av Trygga Barnen var deras personliga erfarenheter av alkoholism i familjen, då Olivias pappa, Hans Trygg, blev allt sjukare. Till sist insåg Agneta att det inte bara är alkoholisten som behöver hjälp, utan även de anhöriga. När Agnetas dotter Olivia en dag ställde sig upp i sin klass och berättade att hon hade en pappa med alkoholproblem, fick hon genast respons. Många hörde av sig till henne och det visade sig att det var många fler än man kunnat tänka sig som bar på liknande erfarenheter.

Under 2010 påbörjades arbetet med att starta stiftelsen för att hjälpa andra barn och unga i samma situation som den Olivia levt i. Många vuxna, som till exempel nära anhöriga, vänner, arbetskamrater men även personal på dagis och skolor vågar inte ”se” vad dessa barn och unga bär inom sig. Det är inte bara de vuxna som behöver stöd utan även våra barn och unga. Ett av Trygga Barnens delmål är att få bort skammen– vi måste våga prata om det svåra. Olivias pappa gick tyvärr bort våren 2010 till följd av sitt beroende. Idag är Olivia Trygg generalsekreterare för Trygga Barnen.

Hur hittar barn och unga till oss?

För att barn och unga ska hitta till oss och till våra aktiviteter behöver vi synas och finnas där barnen finns. Det gör vi bland annat genom att föreläsa på skolor och berätta om våra egna bakgrunder, som barn i liknande situationer kan relatera till. Många unga hittar oss via sökning på Google eller i sociala medier. När det gäller de yngre barnen är det ofta en förälder, mor-, farförälder eller annan släkting som kontaktar oss inledningsvis.

Genom att synas i skolor kan vi också fånga upp barn och unga som behöver stöd gällande en vän. Vi föreläser både för barn och vuxna, i skolor, på socialkontor, vårdcentraler och på olika seminarium. 
 

Trygga Barnens stödaktiviteter

Alla de aktiviteter vi erbjuder är utvecklade i nära dialog med vår målgrupp. Det är viktigt för oss att erbjuda stöd utefter de behov och önskningar som barn och unga själva uttrycker. Vi vill förmedla gemenskap, hopp och framtidstro och på det sättet bryta det sociala arvet. Vårt förhållningssätt bygger på medmänsklighet och vi erbjuder inte behandling. Alla dem som jobbar hos oss har egen erfarenhet av att växa upp i hem med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa. Vi är dock noga med att försäkra oss om att de som möter barn och unga i vår verksamhet har bearbetat sina erfarenheter genom professionell hjälp och idag mår bra och är trygga vuxna. Trygga Barnen utbildar och handleder våra anställda och volontärer internt. Vissa av oss har dessutom tidigare utbildning med sig.

Trygga Grupper
Varje termin anordnar Trygga Barnen aktivitetsgrupper. Aktivitetsgrupperna är fördelade efter ålder: 7-11 år, 12-15 år eller 16-25 år. Gruppen träffas varje vecka under en termin. Syftet med grupperna är att barn och unga får uppleva gemenskap och få känna att de inte är ensamma i den problematik de lever i, dela med sig av upplevelser och utbyta erfarenheter samt få stöd i hur de kan hantera sin egen situation. Ett par gånger per termin gör gruppen någonting roligt tillsammans, som exempelvis bowling. Aktivitetsgrupperna är en pedagogisk metod som vi själva utvecklat, med Erstamodellen som grund.

Tryggt Häng
Vi har öppet hus för alla upp till 25 år på måndagar mellan kl. 19.00-21.00, onsdagar mellan kl. 16.00-18.00 och fredagar då vi tillsammans lagar tacos och kollar film från kl. 17.30-22.00. Detta sker i vår lokal på Rindögatan 15 i Stockholm. Närmaste T-banestation är Gärdet. Tryggt Häng är en stund att umgås, pyssla, spela spel eller bara sitta och läsa. Det händer även att vi hittar på något extra kul som exempelvis en filmvisning. Vi hjälper gärna till med läxläsning, vi har wifi och bjuder alltid på mellanmål. Kontakta gärna oss innan om du vill komma förbi, vi kan gärna komma och möta dig på vägen om du tycker det är läskigt att komma själv.

Trygg Hand
En Trygg Hand är en kontaktperson, som barnet/ungdomen träffar regelbundet under en viss tid, i genomsnitt tio gånger under en termin eller ett år. Syftet med Trygg Hand är att kunna erbjuda ett individanpassat stöd i form av en medmänniska som barnet/ungdomen kan identifiera sig med. Med en Trygg Hand får man möjlighet att mötas och samtala under avslappnade former och göra aktiviteter tillsammans utefter önskemål. Ibland kan det kännas väldigt jobbigt att ensam åka iväg till en terapeut, socialkontoret eller ett polisförhör. En Trygg Hand kan finnas med under hela processen och stötta och backa barnet i dens rättigheter.

Trygga Högtider 
Trygga Barnen anordnar alternativ till de högtider som kan vara extra jobbiga för barn och unga i familjer med missbruk. Eventet äger rum några dagar innan ordinarie högtidsdag. Då ses vi och äter, umgås och firar. Det finns också alltid professionell hjälp på plats om någon skulle behöva prata med en terapeut. Under lov erbjuder vi också aktiviteter, för mer info gällande det följ oss på instagram: tryggabarnen.

Under Trygg Midsommar (2018) deltog ca 80 barn, unga och deras anhöriga. På plats fanns hoppborg, tårtingredienser till att baka egna tårtor, glass- och sockervaddsmaskin, lunchbuffé, jordgubbar i mängder, blommor att binda kransar av, en professionell ansiktsmålare, lekledare, pysselbord och frågesport om barns rättigheter. Eventen planeras och projektleds till största del av volontärer.

Trygg Chatt, telefon, e-post
Vi finns tillgängliga per telefon, snapchat (Tryggabarnen) och e-post alla dagar i veckan. Chatten sköts av volontärer, alla med egna erfarenheter av att växa upp i ett hem med missbruks- beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa och som bearbetat upplevelserna i terapi.

Föreläsningar
Vi föreläser för barn, ungdomar och för vuxna. De vuxna vi föreläser för är ofta lärare, socialsekreterare, kuratorer, chefer inom offentlig förvaltning eller chefer och anställda på företag. 


Vad säger barn och unga om oss?

Här är några av de kommentarer som gruppdeltagare (13-15 år) lämnat i sin utvärderingen:

"Trygga Barnen har gett mig stöd och fått mig att känna mig mindre ensam. Gruppen har fått mig att inse att jag är värd mer än skiten som jag har stått ut med. Jag skulle säga att de [framtida aktivitetsgruppsdeltagare] kommer att må mycket bättre genom att prata om sina problem och att ingen kommer döma."

"I början så ville jag verkligen inte komma hit. Jag trodde inte att jag behövde det och ville inte dela med mig av mig själv. Jag var rädd. Men Trygga Barnen har bara gett mig bra saker under denna resa. Jag har lärt mig saker om mig själv och i allmänhet. Jag ångrar inte alls att jag gick hit."

"Trygga Barnen har fått mig att inte känna mig lika ensam och har fått mig att känna en väldig gemenskap. Jag har lärt mig att jag inte är ensam om mina känslor och att det är okej att känna hur man vill. Jag är jätteglad att jag började på Trygga Barnen. Det hjälper ens självkänsla och dom lyssnar och förstår (försöker alltid iaf). Alla är snälla och man får en bra gemenskap om man är positiv när man börjar."