Föreläsningar och utbildningar

Vill du bli berörd, hoppfull och klokare?

Vi föreläser i skolor för barn, ungdomar och även för vuxna. De vuxna vi föreläser för är ofta lärare, socialsekreterare, kuratorer, chefer inom offentlig förvaltning eller chefer och anställda på företag.  Våra föreläsningar anpassas inte alltid enbart utifrån den målgrupp vi föreläser för, utan även efter varje uppdragsgivares behov och önskemål. Vår ambition är att alla deltagare går från våra föreläsningar berörda, inspirerade och klokare! Vi delar med oss av våra personliga erfarenheter av att växa upp i hem med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa och de kunskaper vi fått på vägen.

I våra föreläsningar riktade till vuxna är det främsta målet att ge vuxna kunskap och förståelse för att kunna se, fånga upp och bemöta barn och ungdomar i deras närhet som lever i hem med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa.

I våra föreläsningar riktade till barn och unga är målet att barnen ska kunna identifiera sig med oss och våra berättelser, till följd att de som är drabbade ska förstå att de inte är ensamma och våga be om hjälp. Vi vet att det ofta är avgörande att kunna identifiera sig med någon som har varit i en liknande situation för att våga ta det där första steget och berätta.

Våra föreläsningar är personliga och berör, men inger samtidigt hopp och inspirerar till handlingskraft!

Om du är intresserad av våra föreläsningar kontakta oss på email, för mer information och prisförslag.


Sagt om våra föreläsningar:

”Du förmedlar otroligt viktiga aspekter kring hur vi vuxna behöver bemöta barnen och finnas där för dem på deras villkor!”
Veronica Lagergren, Samordnare för barnombud, Psykiatri Norra Stockholm efter en föreläsning för personal där.

”Vi i personalen fick upp ögonen för hur vanligt det är att våra elever lever med denna problematik. Men istället för att bli förfärade eller nedslagna över det faktum att det finns så många elever som lever med alkohol- och drogmissbruk i hemmet, fick vi med Trygga Barnens hjälp en trygg riktning med tydliga och konkreta råd för hur vi kan tänka och agera i situationer då vi har elever i behov av hjälp.

Tack vare Trygga Barnen har vi fått en ännu mer levande diskussion kring elevernas hemförhållanden och hur vi kan vara en trygg plats under skoltid. Vi behöver inte vara hjältar och lösa alla problem – men vi behöver vara orädda att lyssna och att ställa de rätta frågorna. Genom att göra det kommer vi långt!”
Carin Eiman, Specialpedagog, Margarethaskolan, Knivsta
 

”Det var så himla bra att ni var så personliga, jag blev jätteberörd och kunde verkligen känna igen mig i mycket av det ni berättade, även om jag inte ens har problem hemma. Jag har däremot flera kompisar som jag tror skulle behöva komma till Trygga Barnen och jag kommer peppa dem att ta kontakt med er. Annars när det kommer folk, typ ungdomsmottagningen och så, till skolan och berättar vad de gör och att man kan komma till dem så brukar jag inte alls känna mig uppmuntrad till det, men det här var annorlunda.”
Elev i klass 8A, Christinaskolan, Lidingö