Du når oss vardagar 9 - 17
Telefon:
 070-47 77 910
E-post: kontakt@tryggabarnen.org
Kik: tryggabarnen


Trygga Barnen stöttar barn och unga upp till 25 år som har en närstående som har problem med alkohol, droger eller mår psykiskt dåligt.

Vi erbjuder olika stödaktiviteter i Stockholm och i Sigtuna/Märsta. Du är välkommen att kontakta oss vart i landet du än bor om du känner att du behöver någon att prata med eller om du vill ha hjälp att komma i kontakt med stöd på den ort där du bor.

Vi erbjuder också utbildningar och föreläsningar för barn och vuxna som möter barn. Vi delar med oss av våra egna erfarenheter av att växa upp i familjer med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa i syfte att sprida kunskap, ta bort skammen och lyfta barnperspektivet.

Stöd oss genom att sätta in ett bidrag på Swish på 1232 76 57 09 eller Bankgiro 656-9982, så att vi kan hjälpa fler barn och unga. 


Barn och Unga

Barn och unga upp till 25 år
som vill veta mer om det stöd vi erbjuder

Vuxna

Behöver du stöd för barns räkning?
Alla barn ska ha en trygg uppväxt


Stiftelsen Trygga Barnen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt de regler som gäller för stiftelser. Stiftelsens ekonomi revideras årligen av en auktoriserad revisor.

Personerna på bilderna har inget samband med missbruk eller Trygga Barnen. 

Kontakta oss:

E-post
kontakt@tryggabarnen.org

Telefon
070-47 77 910

kik
tryggabarnen

Följ oss på Instagram

Följ oss på Twitter

Gilla oss på Facebook


385 000 barn i Sverige tvingas leva livet omvänt. Att ha en förälder med alkoholproblem innebär nämligen ofta att rollerna i familjen blir ombytta och att barnen får bli den "vuxna" som tar ansvar över sina egna föräldrar. 

Endast ett fåtal procent av alla dessa barn erbjuds stöd av samhället. Det vill vi ändra på. På Trygga Barnen arbetar vi för att fler barn i hela landet ska få den hjälp de har rätt till. Trygga Barnen verkar för barns rätt till att vara barn.


Vill du ha vårt Nyhetsbrev

Namn *
Namn